Peix / Pescado

11.50 €
Arròs, peix i crustacis / Arroz, pescado y crustáceos.
Elige el número de personas por paella / tria el nombre de persones per paella
2 personas / 2 persones
+ 11.50 €
3 personas / 3 persones
+ 23.00 €
4 personas / 4 persones
+ 34.50 €
5 personas / 5 persones
+ 46.00 €
6 personas / 6 persones
+ 57.50 €
Elige / tria
Dipòsit: es cobra 10€ per la paellera, que es recuperen quan es torna. / Depósito: se cobra 10€ por la paellera, que se recuperan cuando se devuelve
+ 10.00 €